เกาะสมุย มินิมาราธอน 2017

วันเวลา/สถานที่

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ บริเวณท่าเทียบเรือ หน้าทอน อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ประเภทการเดิน-วิ่ง

ฟันรัน 5 ก.ม. และ มินิมาราธอน 10.5 ก.ม.

เส้นทางการเดิน-วิ่ง

ประเภทฟันรัน 5 ก.ม.
 • เริ่มต้นจากบริเวณท่าเทียบเรือหน้าทอน เลียบชายทะเลไปตามถนนทวีราษฎร์ภักดี ผ่านบ้านบางมะขาม ไปกลับตัวบริเวณ Samsara Resort และกลับมาเข้าเส้นชัยที่จุดเริ่มต้น
 • เวลา 06:15 น.
ประเภทมินิมาราธอน 10.5 ก.ม.
 • เส้นทางเดียวกันกับฟันรัน แต่จะไปกลับตัวหลังจากผ่านเนินเขาแหลมใหญ่ และกลับมาทางเดิม เข้าเส้นชัยที่จุดเริ่มต้น
 • เวลา 06:00 น.

รางวัล

 • ผู้ที่ได้อันดับ 1-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้ชายและผู้หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • มินิมาราธอน 10.5 จะได้รับเหรียญทุกคนที่เข้าเส้นชัย
 • ฟันรัน 5 กม. เฉพาะ 750 คนแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับหรียญที่ระลึก
 • ฟันรัน 5 กม. VIP. รับเหรียญทุกคน (ไม่มีการแข่งขัน)

เงินรางวัล

*** ประเภท มินิมาราธอน 10.5 ก.ม. ***
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ชาย
 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้หญิง
 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท
รุ่นทั่วไป ผู้ชาย
 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท
รุ่นทั่วไป ผู้หญิง
 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 1,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 800 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 500 บาท

กลุ่มอายุ ประเภทฟันรัน 5 ก.ม.

ผู้ชาย
 1. อายุไม่เกิน 12 ปี
 2. อายุ 13-18 ปี
 3. รุ่นทัวไป
 4. อายุ 30-39 ปี
 5. อายุ 40-49 ปี
 6. อายุ 50-59 ปี
 7. อายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้หญิง
 1. อายุไม่เกิน 12 ปี
 2. อายุ 13-18 ปี
 3. รุ่นทัวไป
 4. อายุ 40-49 ปี
 5. อายุ 50-59 ปี
 6. อายุ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ ประเภทมินิมาราธอน 10.5 ก.ม.

ผู้ชาย
 1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ***
 2. รุ่นทั่วไป ***
 3. อายุ 30-34 ปี
 4. อายุ 35-39 ปี
 5. อายุ 40-44 ปี
 6. อายุ 45-49 ปี
 7. อายุ 50-54 ปี
 8. อายุ 55-59 ปี
 9. อายุ 60 ปีขึ้นไป
ผู้หญิง
 1. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ***
 2. รุ่นทัวไป ***
 3. อายุ 30-39 ปี
 4. อายุ 40-49 ปี
 5. อายุ 50 ปีขึ้นไป

การสมัครเข้าร่วม

อัตราค่าสมัคร
 • ประเภทฟันรัน 5 ก.ม. 100 บาท/คน
 • เดิน-วิ่ง 5 กม. นักเรียนในเกาะสมุย คนละ 50 บาท ต้องสมัครผ่านทางโรงเรียนเท่านั้น
 • ประเภทมินิมาราธอน 10.5 ก.ม. 200 บาท/คน
 • ประเภทฟันรัน 5 ก.ม. VIP. 500 บาท/คน

เกณฑ์การตัดสินและมอบรางวัล

 1. ใช้กติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) คำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตามกลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2560 – พ.ศ.เกิด) และให้แสดงหลักฐานที่ราชการออกให้
 3. ผู้สมัครต้องแสดงสัญลักษณ์ผ่านจุดกลับตัวต่อคณะกรรมการเมื่อมารายงานตัวแจ้งชื่อเพื่อรับรางวัล
 4. ผู้เข้าเดิน-วิ่งต้องติดหมายเลขเบอร์วิ่งไว้ที่หน้าอกให้เห็นชัดเจน และสามารถติดหมายเลขได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่สามารถวิ่งแทนผู้อื่นแล้วรับเหรียญหรือถ้วยมากกว่า 1 เหรียญ หรือ 1 ถ้วยรางวัลได้

Koh Samui Mini Marathon 2017

Date/Race Place

Sunday May 28th, 2017 at Nathon Pier Koh Samui Suratthani

Course

Fun Run 5K. and Mini Marathon 10.5K.

Race Route

Fun Run 5K.
 • Start from Nathon Pier go straight along the main road, return at Samsara Resort and then finish at the starting point.
 • Start Time: 06:15
Mini Marathon 10.5K.
 • Start from Nathon Pier go straight as same as Fun Run, return at Laem Yai Hill and then finish at the starting point.
 • Start Time: 06:00

Race Award

 • Finishers 1-10 of each category will be awarded with trophies.
 • 10.5K : The medal for runners who complete the course.
 • 5K : The medal for 750 runners and walkers who complete the course.
 • 5K VIP.: The medal for runners who complete the course. (No competition)

Prize

*** Mini Marathon 10.5K. ***
Male - Age not over 18 years
 • 1st Rank 1,000 THB.
 • 2nd Rank 800 THB.
 • 3rd Rank 500 THB.
Female - Age not over 18 years
 • 1st Rank 1,000 THB.
 • 2nd Rank 800 THB.
 • 3rd Rank 500 THB.
Male - Open
 • 1st Rank 1,000 THB.
 • 2nd Rank 800 THB.
 • 3rd Rank 500 THB.
Female - Open
 • 1st Rank 1,000 THB.
 • 2nd Rank 800 THB.
 • 3rd Rank 500 THB.

Category - Fun Run 5K

Male
 1. Age not over 12 years
 2. Age 13-18 years
 3. Open
 4. Age 30-39 years
 5. Age 40-49 years
 6. Age 50-59 years
 7. Age 60 years and overs
Female
 1. Age not over 12 years
 2. Age 13-18 years
 3. Open
 4. Age 40-49 years
 5. Age 50-59 years
 6. Age 60 years and overs

Category - Fun Run Mini Marathon 10.5K

Male
 1. Age not over 18 years ***
 2. Open ***
 3. Age 30-34 years
 4. Age 35-39 years
 5. Age 40-44 years
 6. Age 45-49 years
 7. Age 50-54 years
 8. Age 55-59 years
 9. Age 60 years and overs
Female
 1. Age not over 18 years ***
 2. Open ***
 3. Age 30-39 years
 4. Age 40-49 years
 5. Age 50 years and overs

Registration

Entry Fee
 • Fun Run 5K. 100 Baht/Person
 • Fun Run 5K all student in Koh Samui 50 Baht/Person (register at school only)
 • Mini Marathon 10.5K. 200 Baht/Person
 • Fun Run 5K VIP. 500 Baht/Person